78. posiedzenie Sejmu - podsumowanie

78.2.jpg
78.3.jpg
78.1.jpg

Podczas posiedzenia posłowie zajęli się:

-Rządowym projektem ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Finansów Publicznych);
- Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych)


- Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych)
- Rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (Sprawozdanie Komisji Infrastruktury)


- Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy – Prawo upadłościowe oraz ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka)


- Komisyjnym projektem uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych).