top of page

76.posiedzenie Sejmu - podsumowanie

Przyjęcie uchwał w sprawie uczczenia 100. rocznicy inauguracji obrad Sejmu Ustawodawczego i upamiętnienia prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona oraz wybór nowego członka Trybunału Stanu - to najważniejsze decyzje Izby podjęte podczas drugiego dnia 76. posiedzenia Sejmu. Posłowie przeprowadzili również I czytanie projektu ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Uchwały przyjęte przez Sejm

Posłowie uczcili w uchwale zbliżającą się setną rocznicę inauguracji obrad Sejmu Ustawodawczego. "Zwołanie parlamentu uznajemy za ostateczny symbol odzyskania niepodległości i wskrzeszenia tradycji republikańskich po 123 latach rozbiorów. Zwieńczeniem prac Sejmu Ustawodawczego było uchwalenie Ustawy z 17 marca 1921 - Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - pierwszej nowoczesnej polskiej ustawy zasadniczej, która przyznała Narodowi władzę zwierzchnią i wprowadziła egalitarny ustrój republiki demokratycznej" - głosi treść przyjętej przez aklamację uchwały.

Izba upamiętniła również amerykańskiego prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona. W uchwale podkreślono, że prezydent Wilson jest osobą szczególnie zasłużoną dla polskiej niepodległości. „W orędziu do Kongresu USA przedstawił program pokojowy, postulując w punkcie 13. powstanie niepodległego państwa polskiego. Umocnił przyjaźń pomiędzy Narodami Polskim i Amerykańskim, odwołując się do łączących nas wartości: niepodważalnego prawa narodów do samostanowienia, wolności i równości” - czytamy w treści dokumentu.

Sejm podjął również uchwałę sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

bottom of page