top of page

74. posiedzenie Sejmu - podsumowanie

W piątek w hallu głównym Sejmu odbyło się tradycyjne, przedświąteczne spotkanie opłatkowe parlamentarzystów. W spotkaniu wzięli udział m.in. Marszałkowie Sejmu i Senatu, kardynał Kazimierz Nycz, wicemarszałkowie obu Izb oraz szefowie Kancelarii.

 

Trzeci dzień 74. posiedzenia rozpoczął się od złożenia ślubowania przez Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka - wybranego przez Sejm i zatwierdzonego przez Senat. Kadencja RPD trwa pięć lat, licząc od dnia ślubowania. Następnie posłowie uczcili pamięć zmarłego Mariana Chmielewskiego ps. „Pomidor” - żołnierza Zgrupowania Oddziałów DSZ-WiN mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.

74pos3d.view.jpg

Posłowie przyjęli sprawozdania MRPiPS z realizacji programu Maluch Plus w latach 2015-2017. Celem programu jest umożliwienie łączenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi i zwiększenie liczby miejsc w żłobkach. W latach 2015-2017 o 43 proc. wzrosła liczba instytucji opieki. Na koniec 2017 r. funkcjonowało 4271 instytucji gdy w 2015 było ich niespełna 3 tys.

Sejm nie wyraził zgody na odrzucenie w I czytaniu projektu nowelizacji ustawy o samorządzie województwa. Projekt zakłada wprowadzenie wymogu uzyskania zgody sejmiku na ogłoszenie przerwy w sesjach. Trafi on teraz do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Posłowie odwołali posła Łukasza Schreibera ze składu Sekretarzy Sejmu. W jego miejsce został powołany poseł Grzegorz Puda.

Ponadto Sejm dokonał zmian w składzie komisji sejmowych. 

Przedostatnim punktem pracy Sejmu w trzecim dniu posiedzenia było II czytanie ustawy budżetowej na rok 2019. Poseł sprawozdawca Komisji Finansów Publicznych Andrzej Kosztowniak poinformował Wysoką Izbę, że KFP wnosi o uchwalenie ustawy. W projekcie budżetu rząd przyjął dochody w wysokości 387,6 mld zł, tj. wyższe o 5,5 proc. w stosunku do budżetu 2018 r. Jednocześnie w prognozie zakłada wzrost dochodów podatkowych o 5,6 proc. Budżet zapewni finansowanie funkcji państwa i zachowanie stabilności finansów publicznych. Po ponad sześciogodzinnej debacie nad projektem, w związku ze zgłoszonymi poprawkami został on ponownie skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Posłowie wybrali nowego członka Komisji Reprywatyzacyjnej. Został nim Sławomir Potapowicz w miejsce Pawła Rabieja.

Ostatnim punktem 74. posiedzenia Sejmu była dyskusja nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego i wybranie Pana Grzegorza Schetyny na Prezesa Rady Ministrów. Po debacie Sejm podjął decyzję o odrzuceniu wniosku. Za przyjęciem wniosku głosowało 163 posłów, przeciw - 233. 20 posłów wstrzymało się od głosu.

bottom of page