72. posiedzenie Sejmu - podsumowanie

glowe_3x2.view.jpg

Sejm przyjął ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego. Ustawa trafi do Senatu.

Po dyskusji Sejm zdecydował o wyborze Mikołaja Pawła Pawlaka na Rzecznika Praw Dziecka. Zgodnie z ustawą o RPD, decyzja Sejmu trafi do Senatu.

W głosowaniu Izba przyjęła wniosek Prezydium Sejmu w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych.

Następnie Sejm wysłuchał sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r. wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji i 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół na temat sprawozdania PIP. Przeprowadzono także I czytania trzech poselskich projektów, nowelizujących m.in. Kodeks pracy, dotyczących praw pracowniczych.

W piątek, na początku trzeciego dnia 72. posiedzenia, posłowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Jana Pieniądza, posła PSL na Sejm II kadencji. Ponadto, przez aklamację została przyjęta uchwała, którą Sejm uczcił 100. rocznicę bohaterskiej obrony Lwowa. Sejm zdecydował także o wyborze Mikołaja Pawła Pawlaka na Rzecznika Praw Dziecka.

W głosowaniu posłowie odrzucili poselski projekt nowelizacji ustaw: Kodeks wykroczeń oraz Prawo o ruchu drogowym. Ponadto Marszałek Sejmu zdjął z porządku obrad głosowanie w sprawie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie z 24 czerwca 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania posła Stanisława Gawłowskiego. Decyzja została podjęta po wpłynięciu oświadczenia posła o zrzeczeniu się immunitetu. Sprawa została ponownie skierowana do Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich.