top of page

70. Posiedzenie Sejmu - podsumowanie

Agnieszka Dudzińska została nowym Rzecznikiem Praw Dziecka - tak zdecydowali posłowie we wtorkowym głosowaniu. Teraz uchwała trafi do Senatu. Ponadto pierwszego dnia 70. posiedzenia Sejm przyjął ustawę o Funduszu Dróg Samorządowych. Posłowie zdecydowali też o ustanowieniu dnia wolnego 12 listopada, w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Izba przyjęła także uchwałę upamiętniającą 10. rocznicę agresji rosyjskiej na Gruzję. Drugi dzień 70. posiedzenia w środę od godz. 9:00. Relacja i transmisja będzie dostępna na sejmowych profilach w mediach społecznościowych.

Decyzje Izby

Izba podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia 10. rocznicy agresji Federacji Rosyjskiej na Gruzję oraz historycznej wizyty śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi w 12 sierpnia 2008 r. W treści uchwały podkreślono, że Sejm sprzeciwia się wszelkim działaniom, które mają na celu ingerencję w suwerenne prawo władz w Tbilisi do wykonywania zwierzchnictwa nad terytorium Gruzji, oraz zdecydowanie potępia wszelkie zabójstwa, porwania i stosowanie tortur wobec obywateli gruzińskich na terytoriach okupowanych.

30585900907_c4e14b04d1_z.jpg

Sejm uchwalił osiem ustaw. Teraz Senat

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Sejm przyjął ustawę o święcie narodowym 12 listopada 2018. Zgodnie z uzasadnieniem, dodatkowy wolny dzień pozwoli Polakom na godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wydłużenie czasu na uroczystości do trzech dni - od 10 do 12 listopada.

Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych realizuje jedną z obietnic tzw. piątki premiera Morawieckiego. Utworzenie FDS pomoże samorządom, które nie są w stanie zwiększyć wydatków własnych na drogi, poprzez udzielenie im wsparcia w postaci finansowania na szczeblu krajowym. Oznacza to likwidację istotnej bariery rozwojowej spowodowanej  niezadowalającym standardem dróg powiatowych i gminnych. Fundusz ma mieć do dyspozycji 6 mld zł, a do 2028 r. - 36 mld zł.

Sejm uchwalił szereg ustaw upraszczających prawo podatkowe. W zakresie podatku dochodowego nowe przepisy, wydłużą z 2 do 3 lat okres korzystania z ulgi mieszkaniowej, wprowadzą korzystniejsze zasady rozliczeń dot. samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności oraz obniżają CIT do 9 proc. małych firm. Sejm zadecydował, że preferencyjne opodatkowanie rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci nie będzie już uzależnione od terminowego złożenia zeznania podatkowego.

 

Przyjęto również ustawę zakładającą preferencyjne opodatkowanie - stawką 5 proc. - dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, która sprzyjać będzie rozwojowi innowacyjności. Powyższe pakiety ustaw wpisują się w rządową politykę „3P” w prawie podatkowym. Zgodnie z założeniami system podatkowy ma być prosty, przejrzysty i przyjazny.

 

Uchwalono również ustawę o elektronicznym fakturowaniu, która ma zmniejszyć zatory płatnicze. Posłowie przyjęli ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, która przyniesie dodatkowe 2 mld zł rocznie na przezwyciężenie barier utrudniających osobom z niepełnosprawnościami pełnienie ról społecznych.   

 

Sejm uchwalił również nowelizację, przewidującą zwiększenie o 50 mln zł środków przewidzianych na bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia. Znowelizowano ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa podwyższa minimalne sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu OC. Wpłynie to na wzrost średniej kwoty wypłacanych odszkodowań.

 

Izba uchwaliła także nowelę ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, dzięki której  więcej rolników będzie mogło zawierać umowy o ubezpieczania upraw przed suszą z dopłatą z budżetu państwa.

źródło:sejm.gov.pl

bottom of page