top of page

Podsumowanie VII posiedzenia Sejmu

W poniedziałek 2 marca odbyło się 7. posiedzenie Sejmu. Posłowie zapoznali się z informacją rządu o podjętych działaniach i stanie przygotowań państwa w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa. Izba uchwaliła też ustawę umożliwiającą podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie ze strony wirusa. W posiedzeniu uczestniczył Prezydent Andrzej Duda, na którego prośbę zwołano obrady.

Informacja rządu

Informację rządu o podjętych działaniach i o stanie przygotowań państwa związanych z zagrożeniami epidemicznymi w Polsce i Europie przedstawił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak podkreślił, w Polsce nie stwierdzono jak dotąd potwierdzonych przypadków wystąpienia koronawirusa. Według danych przytoczonych przez ministra, hospitalizowanych jest 121 osób, 237 poddano kwarantannie domowej, a ponad 3600 jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Łukasz Szumowski przedstawił także szczegółowo działania podjęte przez rząd i podległe mu służby w obliczu epidemii oraz poinformował o poczynionych przygotowaniach na przyjęcie ewentualnych pacjentów zarażonych koronawirusem. Jak powiedział, obecnie 79 oddziałach szpitalnych dysponuje liczbą ponad 2900 łóżek zakaźnych, a ich liczba może ulec ponad dwukrotnemu zwiększeniu. „To, że nowy koronawirus pojawi się w Polsce, jest pewne; ważne, jak na to zareagujemy” – powiedział szef resortu zdrowia.

Głos zabrał także premier Mateusz Morawiecki. W swoim wystąpieniu szef rządu zaapelował, aby zachować rozwagę i powagę ws. koronawirusa i nie wykorzystywać tej kwestii do rozgrywek partyjnych. Jak podkreślił, Polska jest przygotowana w najlepszy możliwy sposób na przypadek koronawirusa. Zdaniem premiera sejmowa debata jest najlepszym dowodem na to, jak bardzo poważnie rząd traktuje ten problem.

Po dyskusji Sejm przyjął informację rządu do wiadomości.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy, przewidującej wprowadzenie szczególnych rozwiązań z związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa. Uchwalone przepisy umożliwiają podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego i są uzupełnieniem już istniejących regulacji dotyczących zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych. Izba przeprowadziła II czytanie projektu, po czym niezwłocznie przystąpiła do głosowania nad zgłoszonymi poprawkami i całością projektu.

Przyjęte przepisy przewidują m.in. możliwość polecenia przez pracodawcę pracownikowi wykonywania obowiązków zdalnie z domu. Rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły uzyskają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Właściwy minister będzie mógł ograniczyć lub zawiesić działanie placówek edukacyjnych lub uczelni wyższych. Możliwe będzie dokonywanie zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 bez stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Uchwaloną przez Sejm ustawą zajmie się teraz Senat.

RZ__5317.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

RZ__6095.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

bottom of page