top of page

Podsumowanie 67. posiedzenia Sejmu

Podczas trwacjącego w dniach od 18 do 20 lipca posiedzenia Sejm RP

 • Uchwalił  przepisy wprowadzające zerową stawkę akcyzy na gaz ziemny LNG i CNG do silników spalinowych.

 • Zdecydował o obniżeniu składek ZUS dla małych firm - realną ulgę odczuje nawet 200 tys. Przedsiębiorców. Jednoosobowe firmy, których przychody nie przekraczają 2,5-krotności płacy minimalnej, zapłacą niższe, proporcjonalne do przychodu składki

 • Przegłosował zmiany w ustawie o Instytut Solidarności i Męstwa. Mają one na celu optymalne wykorzystanie potencjałów Instytutu oraz Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Połączenie obu instytucji ma doprowadzić do realnego przełomu w badaniach nad okupacją niemiecką i sowiecką w Polsce.

 • Znowelizował Prawo wodne i inne ustawy. Zmienione przepisy dostosowują terenową strukturę administracji żeglugi śródlądowej do wykonywania nowych zadań nałożonych przez ustawę Prawo wodne.

 • Znowelizował ustawę o systemie identyfikacji zwierząt, co w konsekwencji zmniejszy obciążenia administracyjne związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt gospodarskich - mniej obowiązków dla hodowców.  

fot. Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski

 • Znowelizował ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia. Nowe przepisy przewidują ułatwienia dla pacjentów, w tym Internetowe Konto Pacjenta.

 • Posłowie uchwalili zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji oraz ustawie o opłatach abonamentowych. Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów polskiego prawa do zasad wspólnego rynku.

 • Znowelizował ustawę o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Dzięki temu łatwiejsze będzie korzystanie ze środków unijnych.

 • Znowelizował ustawę o podatku rolnym, ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawę o podatku leśnym. Wprowadzone zmiany mają na celu ujednolicenie opłat gruntów.

 • Znowelizował i skierował do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nowelizację ustawy o rzeczach znalezionych. Osoba, która znajdzie niewielką kwotę pieniędzy (do 100 zł) i nie zna właściciela, nie będzie zobowiązana do przekazania jej staroście.

 • Znowelizował ustawy o referendum lokalnym oraz o referendum ogólnokrajowym. Uchwalona nowela ustanawia środek zaskarżenia w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w materiałach referendalnych w trakcie kampanii.

źródło: www.sejm.gov.pl

fot. Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski

bottom of page