top of page

Podsumowanie 63. posiedzenia Sejmu

Wotum nieufności dla Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej

 

Sejm odrzucił wnioski o wotum nieufności wobec Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej. Izba zdecydowała się odrzucić oba wnioski. Przeciw odwołaniu wicepremier, szefowej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło było 235 posłów (za 189, 4 - wstrzymało się). Natomiast przeciw odwołaniu minister rodziny, pracy i polityki społecznej opowiedziało się 234 posłów (192 było za, wstrzymało się 2).

Zmiana w komisji Amber Gold

 

Sejm dokonał zmian w składzie osobowym komisji śledczej ds. Amber Gold. Posłowie odwołali z niej posła Stanisława Piętę. Skład Komisji uzupełnił poseł Bartosz Kownacki.​

fot. Kancelaria Sejmu/Krzysztof Białoskórski

Nowelizacja prawa farmaceutycznego

 

Sejm znowelizował Prawo farmaceutyczne. Ustawa wprowadza m.in. zakaz prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie której może on nabywać produkty lecznicze. Oznacza to ograniczenie wywozu leków za granicę w celu zwiększenia ich dostępności dla pacjentów w Polsce oraz lepszy dostęp do nowych terapii lekowych.

 

Specustawa dotycząca Mierzei Wiślanej

 

Sejm znowelizował specustawę dotyczącą przekopu Mierzei Wiślanej, którą dostosował do obowiązujących przepisów Prawa wodnego. Według wprowadzonych zmian to Wody Polskie, a nie jak dotychczas marszałkowie województw, odpowiadają za wydawanie zgód i pozwoleń wodno-prawnych. Przekop przez Mierzeję Wiślaną ma powstać w miejscowości Nowy Świat i ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez kanał będą mogły przepływać statki o długości 100 metrów i szerokości 20 metrów.

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

 

Sejm uchwalił w środę nowelę ustawy o transporcie drogowym dostosowującą polskie prawo do przepisów unijnych. Zmiana przewiduje lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, a także ma eliminować nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnić większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza UE. Zgłoszone propozycje dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w UE.

Kara dla posła Sławomira Nitrasa

 

Prezydium Sejmu podjęło uchwałę o obniżeniu posłowi Sławomirowi Nitrasowi uposażenia poselskiego o połowę na okres trzech miesięcy. Uchwałę podjęto na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu Sejmu. Decyzja Prezydium ma związek z zachowaniem posła podczas wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego w punkcie dotyczącym wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Wiceprezes Rady Ministrów Beaty Szydło. Ze sporządzonego sprawozdania stenograficznego wynika, że poseł Sławomir Nitras przerywał wystąpienie Prezesa Rady Ministrów 32 razy. Marszałek Sejmu, tuż po zakończeniu wystąpienia premiera - na podstawie art. 175 ust. 2a Regulaminu Sejmu - stwierdził, że poseł Nitras swoim zachowaniem naruszył powagę Sejmu. Ukaranemu posłowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

bottom of page