top of page

Podsumowanie VI posiedzenia Sejmu

Podczas jednodniowych obrad szóstego posiedzenia Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2020, dodatkowo przyjęto ustawę o zmianie prozdrowotnych wybór konsumenckich.

Ustawa budżetowa po rozważeniu poprawek oraz wniosków mniejszości przedstawionych w III czytaniu została przyjęta. Należy zauważyć, że jest to pierwszy od roku 1990 budżet, który równoważy wydatki i przychody państwa wynoszące po 435,3 mld zł. Przewiduje się w nim wzrost PKO o 3.7 proc. z inflacją wynoszącą 2,5 proc. 

 

Budżet zabezpiecza też środki na kontynuacje programów społecznych Rodzina 500 plus, Dobry start, Mama 4 plus oraz Emerytura plus. Więcej środków zostanie przeznaczonych na ochronę zdrowia, ochronę narodową, infrastrukturę klejową i drogową. Rząd za priorytet stawia także walkę z wykluczeniem społecznym oraz wyrównanie szans rozwoju regionów.

Kolenie posłowie przyjęli cześć poprawek projektu wśród nich zakładającą przyznanie środków na realizację „Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030"

Następnym ważnym punktem było przyjęcie nowej ustawy promująca prozdrowotne wybory konsumentów. Przepis ma na celu wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia do walki z nadwagą i otyłością. Wszystkie środki zgromadzone z dodatkowej opłaty nałożonej na napoje z dodatkiem m.in. cukrów, substancji słodzących, kofeiny i tauryny, a także napoje alkoholowe sprzedawane w opakowaniach o objętości do 300 ml, głównie zasilą budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, pozostała część trafi do samorządów gminnych i wesprze finansowo Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Przepisy mają wejść w życie od 1 lipca 2020 r. 

Powyższe ustawy zostaną rozpatrzone przez Senat. Jak stanowi Konstytucja, w przypadku ustawy budżetowej izba wyższa ma na zajęcie stanowiska 20 dni od dnia jej przekazania – w przypadku pozostałych ustaw niemających charakteru pilnego termin ten wynosi 30 dni. 

LB1_4614.jpg

fot. Łukasz Błasikiewicz

KKU_5543.jpg

fot. Kancelaria Sejmu

bottom of page