top of page
blog_sj_4844594_7454792_tr_1.gif

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny przyjęła projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli potocznie zwanym "500 plus dla niepełnosprawnych".

Zgodnie z projektem ustawa wchodzi w życie 1 października br. Wtedy też możliwe będzie składanie wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.Projekt gwarantuje osobie uprawnionej wypłatę pełnej wysokości przyznanego świadczenia, czyli 500 zł. Świadczenie zwolnione będzie z opodatkowania, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji. Świadczenie nie będzie wliczać się też do dochodów np. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie byłaby też zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne.

bottom of page