top of page

40. rocznica wyboru 

kard. Karola Wojtyły na papieża

40 lat temu, 16 października 1978 roku, Kościół i świat usłyszał „Habemus Papam”, czyli „Mamy Papieża”. Mieliśmy go jako pasterza, proroka, ojca przez ponad 27 lat, kiedy sprawował swój pontyfikat. Uczył nas nas jak żyć, kochać i umierać i nadal uczy przez swoje dzieła. Dziękuję Ci Ojcze Święty-Janie Pawle II.

Centralne uroczystości obchodów 40 rocznicy wybory kard. Wojtyły na Stolicę Piotrową odbędą się w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie o godz. 16.30 z udziałem Episkopatu Polski i najwyższych władz państwowych.

DplQjnzXgAAbAAq.jpg
DpngP1EXgAI6DxJ.jpg

Przesłanie Jana Pawła II i jego pontyfikatu są również ważne dla parlamentarzystów. Wspominamy jego słowa wygłoszone w Sejmie podczas Zgromadzenia Narodowego, które odbyło się w Warszawie w 1999 r.

 

"Służba Narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego Obywatela".

Święty Jan Paweł II podczas wizyty w Sejmie w czasie pielgrzymki do Polski w 1999 roku mówił także:  "Miejsce, w którym się znajdujemy, skłania do głębokiej refleksji nad odpowiedzialnym korzystaniem w życiu publicznym z daru odzyskanej wolności". Te słowa pozostają nadal aktualne, także w roku symbolicznym, 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

DpnYaHVXUAA1q3R.jpg
bottom of page