top of page

Podsumowanie II posiedzenia Sejmu

Dzień pierwszy obrad

Pierwszy dzień izba rozpoczęła obrady minutą ciszy dla uczczenia pamięci niedawno zmarłego posła I kadencji Marka Domina oraz posła Janusza Dzięcioła zasiadającego w Sejmie VI i VII kadencji. Następnie Sejm przyjął ślubowanie od Waldemara Olejniczaka, który objął mandat w związku z powołaniem Marka Opioły na wiceprezesa NIK.

Sejm rozpoczął obrady, przyjmując:

 • Nowelizację poszerzenia rozwiązania tzw. „Małego ZUS-u” - umożliwią przedsiębiorcom płacenie obniżonych i liczonych proporcjonalnie od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne. Z propozycji obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne będzie mogło skorzystać ok. 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców.

 • Nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 - pozwoliła na przekazanie jeszcze w tym roku dodatkowych środków dla Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na zwiększenie Funduszu Zapasowego NFZ do wysokości 2 mld zł na pokrycie zwiększonych środków świadczeń opieki zdrowotnej. 

 • Nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, tzw. podatku od sklepów wielopowierzchniowych

 • Nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

 • Uchwałę w sprawie zmian Regulaminu Sejmu. Przyjęte zmiany dostosowują RS do zmian w Kodeksie wyborczym, które nakładają na Sejm - począwszy od bieżącej kadencji - obowiązek wskazania siedmiu członków Państwowej Komisji Wyborczej.

Nakońcu obrad dnia pierwszego rozpoczęto pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Projekt ten ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu.

LB1_9037.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu

Dzień trzeci obrad

Jednym z najważniejszych punktów dania było znowelizowanie ustawy dotyczącej sądów powszechnych i Sądu Najwyższego porządkującą zagadnienia ustrojowe związane ze statusem sędziego SN, sądów powszechnych, wojskowych oraz administracyjnych, a także organów samorządu sędziowskiego oraz organów sądów. Zmiany dotyczą kształtu osobowego kolegium sądów, wprowadzenia definicji sędziego, zasady zakazu badania legalności powołania sędziego przez Prezydenta RP, odejścia od przedstawicielskiego modelu samorządu sędziowskiego, usprawnienia procedury nominacyjnej sędziów, dostosowania przepisów regulujących delegacje sędziów przez prezesów sądów apelacyjnych do zasady losowego przydziału spraw i zasady niezmienności składu sędziowskiego.

Następnie izba podczas prac:

 • Uchwaliła specustawę ws. zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Nowe przepisy wprowadzają zakaz blokowania polowań, odstrzał sanitarny dzikich zwierząt m.in. przez policjantów i żołnierzy. 

 • Odrzuciła uchwałę Senatu i opowiedział się za 10-proc. podwyżką akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe.

 • Przyjęła jednogłośnie poprawkę Senatu do noweli ustawy okołobudżetowej na 2019 r., która zwiększa wydatki na NFZ. Poprawka ta dotyczy m.in. wzrostu funduszu zapasowego NFZ z 2 mld zł do 3 mld zł.

 • Przyjęła uchwałę upamiętniającą 80. rocznicę pierwszych wysiedleń Polaków przez Niemców w czasie II wojny światowej.

 • Przyjęła uchwałę wyrażającą uznanie dla laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk. 

Posłowie dokonali zmian w składach osobowych komisji sejmowych:

 • Komisja do Spraw Kontroli Państwowej:  odwołano poseł Ewę Kozanecką (PiS). Powołano posła Krzysztofa Lipca (PiS).

 • Komisja do Spraw Petycji: wybrano posła Waldemara Olejniczaka (PiS)

 • Komisja Finansów Publicznych: powołano posła Mirosława Suchonia (KO)

 • Komisja Gospodarki i Rozwoju: wybrano posła Waldemara Olejniczaka (PiS)

 • Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki: wybrano posła Władysława Dajczaka (PiS)

 • Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych: odwołano poseł Joannę Senyszyn (Lewica)

 • Komisja Obrony Narodowej: odwołano posła Krzysztofa Lipca (PiS). Powołano poseł Ewę Kozanecką (PiS)

LB1_7525.view.jpg

fot. Łukasz Błasikiewicz

LB1_2086.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu

Dzień drugi obrad

Sejm kontynuował prace nad poselskim projektem nowelizacji niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Projekt zakłada usprawnienie działań prowadzonych w ramach likwidowania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania takim chorobom, ze szczególnym uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i kwestii redukcji populacji dzików na terytorium RP. Projekt po przyjęciu poprawek został ponownie skierowany do dalszych prac w komisjach.

W dalszej części pracy izby przedstawiono projekty:

 • nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczy rozwoju elektromobilności w Polsce.

 • Nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji.

 • Ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma na celu usprawnienie nadzoru nad jej funkcjonowaniem.

bottom of page