top of page
1-sierpnia-w-Warszawie-program-obchodow-

1 sierpnia 2019 roku obchodziliśmy 75 rocznice wybuchu powstania warszawskiego, w 1944 roku podczas powstania, w trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.

Dlatego każdego roku upamiętniamy symboliczną godzinę W aby uczcić ofiarę ludzi którzy oddali życie za dzisiejszy świat i naszą wolność.

bottom of page