top of page

Podsumowanie I posiedzenia Sejmu

Dzień pierwszy obrad - Inauguracja Sejmu IX kadencji

 

W dniu 12 listopada rozpoczęto IX kadencje Sejmu RP. Otworzył je marszałek-senior Antoni Macierewicz, następnie posłowie złożyli ślubowanie i wybrali Elżbietę Witek na marszałka Izby. Wicemarszałkami Sejmu wybrano: Ryszarda Terleckiego, Małgorzatę Gosiewską, Małgorzatę Kidawa-Błońską, Włodzimierza Czarzastego oraz Piotra Zgorzelskiego. Po zakończeniu przemowy prezydenta Andrzeja Dudy oraz Marszałka-Seniora, zgodnie
z wymogiem konstytucji, dymisję Rady Ministrów złożył premier Mateusz Morawiecki.  

Dzień drugi obrad

 

Posłowie podczas głosowania drugiego dnia zdecydowali, że Komisja ds. Służb Specjalnych będzie się składać z siedmiu posłów. Sejm dokonał również wyboru składów osobowych komisji sejmowych, w tym w oddzielnym głosowaniu składu osobowego Komisji ds. Unii Europejskiej i Komisji Etyki Poselskiej.

Również zostało wybranych 20 posłów sekretarzy z klubów parlamentarnych:

 • PiS: Rafał Bochenek, Marcin Duszek, Robert Gontarz, Filip Kaczyński, Marta Kubiak, Daniel Milewski, Paweł Rychlik, Piotr Sak, Aleksandra Szczudło i Patryk Wicher. Natomiast
  z klubu

 • KO: Mateusz Bochenek, Konrad Frysztak, Aleksandra Gajewska, Magdalena Łośko, Franciszek Sterczewski
  i Krzysztof Truskolaski

 • Lewicy: Paulina Matysiak i Karolina Pawliczak

 • KP-PSL-Kukiz'15: Bożena Żelazowska

 • Konfederacji: Michał Urbaniak

LB1_5471.view.jpg

fot. Łukasz Błasikiewicz

Dzień trzeci obrad

 

Następny trzeci dzień posiedzenia Sejmu rozpoczął się expose i wotum zaufania premiera Mateusza Morawieckiego. Na początku swojego wystąpienia podziękował Polakom za zaufanie i silny mandat dla rządu. W samym expose premier wskazał prorytet na przyszłą kadencję, opiekę zdrowotną. Zwrócił uwagę na podniesienie nakładów na ten cel o ponad 50 proc. Zapowiedział wprowadzenie pakietu badań dla każdego Polaka po 40. roku życia oraz powstanie nowoczesnego centrum onkologii. W dalszej części swojej wypowiedzi Prezes rady Ministrów skupił się sytuacji polskich rolników w aspekcie dopłat unijnych w kolejnej perspektywie budżetowej, postulując konieczność wyrównania kwot oraz walkę o rozwiązania dla polskiej wsi na poziomie europejskim.

Po wystąpieniu Mateusza Morawickiego nastąpiła kilkugodzinna debata, w której zabrali głos przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych.

Po zakończeniu debaty rozpoczęto I czytanie przedstawiono nowelizację ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Umożliwia on udzielenie wsparcia finansowego kolejnym grupom społecznym - emerytom i rencistom. 

Przeprowadzono także prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

49101497553_4978bceb22_o.view.jpg

fot. Kancelaria Sejmu

Dzień czwarty obrad

W ostatnim dniu pierwszego posiedzenia Sejm realizując funkcję kreacyjną, wybrał w głosowaniach osoby do składów trzech konstytucyjnych organów państwa: Trybunału Stanu, Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa.

Następnie po dyskusji plenarnej w II i III czytaniu Izba uchwaliła dwie ustawy:

 • Nowelizacja ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 • Ustawę o podatku akcyzowym wprowadza indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami w oparciu o poziom szacowanej średniej ważonej ceny detalicznej.

bottom of page