_MK35353.jpg

Elżbieta Duda

POSEŁ ZIEMI KRAKOWSKIEJ, MIECHOWSKIEJ I OLKUSKIEJ

Aktualności

XIX Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale

289279989_420554213414292_7071780128773794852_n.jpg

W duchu solidarności, tegoroczny Festiwal dedykowany został narodowi ukraińskiemu a honorowy patronat objął Minister Obrony Narodowej - Mariusz Błaszczak.

800-lecie istnienia Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy

289399784_443973684218407_106608015413530111_n.jpg

Piękny Jubileusz pod honorowym patronatem Profesora Piotra Glińskiego.

Polski Ład- druga edycja

Slajd7.jpg

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.  Środki zostaną przeznaczone na inwestycje bliskie mieszkańcom, które są realizowane przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej

282417825_424219622860480_3217050534473679128_n.jpg

W ramach wyjazdowego posiedzenia członkowie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zapoznali się

z funkcjonowaniem pieczy zastępczej

w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Spokojna Przystań" w Miękini w Powiecie Krakowskim.

Wręczenie promes dla OSP z Małopolski

278569240_405653274717115_8658295853350456997_n.jpg

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przekazaliśmy promesy przyznane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup 53 samochodów pożarniczych dla OSP

z Małopolski.

Życzenia Wielkanocne

278196262_400785875203855_151702518085808622_n.jpg

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

277756287_396940058921770_2462723651016446847_n.jpg

Klękamy przy nieznanych mogiłach z tą świadomością, że zapłacili oni szczególną cenę naszej wolności. Dali definitywny kształt tej wolności, klękamy zwłaszcza przy mogiłach katyńskich. Sprawa Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy” – Jan Paweł II.

150 mln zł na ochronę zabytków

276014803_384465423502567_4470305554561314764_n.jpg

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesor Piotr Gliński rozstrzygnął I etap Programu Ochrona Zabytków.

Ustawa o obronie Ojczyzny

275297127_381368050478971_2211940759284567187_n.jpg

Podczas 50. posiedzenia Sejmu RP posłowie przegłosowali ustawę o obronie Ojczyzny.

Za głosowało 455 posłów, przy 5 wstrzymujących się.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

274522467_375403834408726_7570936996707068742_n.jpg

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych po uroczystej Mszy Świętej           w Katedrze na Wawelu udaliśmy się do Galerii Wielkich Polaków w Parku Jordana.

80. rocznica powstania Armii Krajowej

274052885_366200858662357_5410550088293166736_n.jpg

W 80.  rocznicę powstania Armii Krajowej uczciliśmy pamięć wszystkich, którzy wstąpili w szeregi tej największej, podziemnej armii świata.

Solidarność z Obywatelkami Afganistanu

273280081_363269935622116_4448733188933290661_n.jpg

Podczas 48. Posiedzenia Sejmu, w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawiłam stanowisko dotyczące poselskiego projektu uchwały w sprawie solidarności z obywatelkami Afganistanu.

270292418_338942374721539_4298623624653471235_n.jpg

Dzięki rządowym środkom w wysokości 300 tys. zł z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu "Infrastruktura Domów Kultury" w miejscowości Biały Kościół powstaje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

Laboratoria Przyszłości

Slajd4.JPG

1281 szkół w Małopolsce otrzymało

91 285 870 zł na nowoczesną edukację

w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.

Przekazanie promesy z Rządowego Programu Polski Ład
dla Gminy Czernichów

272933464_358904249392018_7572074952275618548_n.jpg

Na XLVIII stacjonarnej Sesji Rady Gmina Czernichów przekazałam promesę z Rządowego Programu Polski Ład.

159. rocznica Powstania Styczniowego

269665855_353558029926640_4871018993871825452_n.jpg

Samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP

269296436_351704636778646_7661841648785885337_n.jpg

Wiceminister Maciej Wąsik zatwierdził dofinansowanie na zakup 42 samochodów ratowniczo – gaśniczych dla  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przekazanie promes z Rządowego Programu Polski Ład dla Gminy Słomniki

271337344_343183047630805_347341568812372982_n.jpg

Wizyta w Gminie Gołcza

271206585_342364311046012_1745316431559212966_n.jpg

Podczas spotkania w Gminie Gołcza wraz z życzeniami noworocznymi dla Mieszkańców, przekazałam Wójtowi Panu Lesławowi Blacha promesy z Rządowego Programu Polski Ład.

Życzenia świąteczne

269774967_334782998470810_5899478876512029412_n.jpg

Uchwalenie budżetu na 2022 rok

267444005_331331162149327_2379352344765476733_n.jpg

33 mln dla Krakowa na transport miejski

266158380_329517068997403_4998348940603745594_n.jpg

Podczas briefingu prasowego z udziałem Grzegorz Puda- Minister Funduszy i Polityki Regionalnej i Andrzej Adamczyk- Ministra Infrastruktury oraz Parlamentarzystów okręgu krakowskiego ogłoszona została fantastyczna wiadomość o przyznaniu dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

260277885_316666160282494_2991218163951117889_n.jpg

Premiera wartości kolekcjonerskich "Lech Kaczyński. Warto być Polakiem".

255782266_309320041017106_5523220353916149957_n.jpg

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Przegini Duchownej

252445467_305781811370929_1125841543553387928_n.jpg

4 listopada 2021 r. wraz z wicemarszałkiem Łukasz Smółka i Panią Ewą Gil - Dyrektorem Biura Wojewody uczestniczyłam w uroczystym otwarciu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej.

Uroczystość setnych urodzin prof. Wandy Półtawskiej

252890952_4359033744164917_9146273744663631587_n.jpg

Rozstrzygnięcie I edycji Programu Polski Ład

248936306_299252925357151_7017502271954844418_n.jpg

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Parlamentarny Zespół Trójmorza

245958828_294101982538912_1439070466523758635_n.jpg

Spotkanie z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej

242484714_279389694010141_1499202825573589643_n.jpg

Z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem rozmawialiśmy między innymi o zmianach ustawowych dla jednostek OSP.

Otwarcie odcinka drogi ekspresowej S7

244537349_286909403258170_1104933295937141219_n.jpg

82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

243002877_282393607043083_7314337664512691274_n.jpg

W 82. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Krakowie oddaliśmy hołd Bohaterom, którzy w konspiracji kontynuowali polską państwowość.

Dotacje dla Małopolski

242552616_279797987302645_729769022111701627_n.jpg

Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej

241763811_273134204635690_6142042854359145502_n.jpg

Wizyta w Urzędzie Miasta i Gminy Słomniki

241714147_271705541445223_5310705210496560193_n.jpg

41. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

241072932_265538815395229_4903606383801715763_n.jpg

130-lecie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

240742902_262463379036106_8225166526672463586_n.jpg

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe obchodziło 130 -lecie swego istnienia. Pogotowie powstało jako pierwsza na ziemiach polskich ratownicza służba medyczna, niosąca pomoc chorym i poszkodowanym.

Małopolski Festiwal Smaku

238921768_259912282624549_6802993929304192201_n.jpg

Małopolski Festiwal Smaku to wielkie kulinarne święto, podczas którego można spróbować regionalnych specjałów, przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, jak i lokalnych wystawców.

Wizyta w Gminie Sułoszowa

239243930_258949472720830_8503547655495826417_n.jpg

Podczas wizyty w Gminie Sułoszowa miałam okazję przekazać czek z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Polski Ład dla Samorządowców

239153451_258011089481335_140725297277816554_n.jpg

Rządowy Fundusz Polski Ład dla Samorządów z dofinansowaniem projektów na poziomie nawet 95 proc. to główne założenia kierowane dla samorządów, bo to właśnie samorządy najlepiej znają potrzeby swoich lokalnych wspólnot.

Wizyta w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krakowie

231281169_250479246901186_6468585851441166689_n.jpg

Z Saul Pertica - wiceprezydentem fundacji charytatywnej ARCOIRIS AMIBA.it | Amigos de los ninos/as z Mediolanu odwiedziliśmy Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu specjalistyczno- terapeutycznego w Krakowie.

Fundacja wyraziła chęć pomocy placówkom i wsparcie.

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

228119436_246279630654481_1103148597686048619_n.jpg

Sportowa Polska

220791341_241132481169196_7812226776946561351_n.jpg

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło wyniki Programu „Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej".

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

20210705 Polski Ład - BGK (3).jpg

Wizyta w Komendzie Głównej Policji

193996610_209444234338021_675616122613887673_n.jpg

W siedzibie Komendy Głównej Policji

w Warszawie rozmawialiśmy z gen. insp. dr Jarosławem Szymczykiem o bezpieczeństwie

i nowych zadaniach dla Małopolski.

VI Kongres Prawa i Sprawiedliwości

208312776_228885182393926_1932494428783063171_n.jpg

Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Przybysławicach

201167477_220076976608080_53700152652900

Spotkanie przedstawicieli KP PiS
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

194316948_209382177677560_90552757768632

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie z przedstawicielami KP PiS, poświęcone nowym rozwiązaniom ustawowym dla OSP. W rozmowach wziął również udział nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP.

Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Balicach

198673163_216597693622675_77826934441182

Przykład wspaniałej współpracy Samorządu z Rządem

194618337_211486077467170_57906844858114

O potrzebie zwiększenia programów w obszarze tzw. miękkiej edukacji

188048587_2877864755814974_4186469030361

Wizyta w Publicznym Przedszkolu Brykające Tygrysy

195542176_213571403925304_55617868772985

Uroczysta Gala Nagrody im. Józefa Dietla

193315889_210002634282181_39726098370399

Sprawozdanie w sprawie nowelizacji ustawy rządowej dotyczącej szczególnych rozwiązań z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

188048587_2877864755814974_4186469030361

Wizyta w PSONI w Miechowie

187437871_2977981782523644_9061690540750

60 mln zł na realizację programu "Senior+" w 2021 roku!

185533112_2972293649759124_4421766457653

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu tegorocznej edycji programu „Senior+”.

Wyniki naboru do programu Ochrona Zabytków

183197095_2968277023494120_3203622373393

Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozpatrzył odwołania w ramach I naboru do programu Ochrona Zabytków.

Uroczystość świętego Floriana

182650530_2966614573660365_9040366497418

4 maja przypada uroczystość świętego Floriana- patrona strażaków.

Msza święta w intencji ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych

180760968_2964045303917292_8790880370434

W Katedrze na Wawelu odprawiona została msza święta w intencji ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych Ravensbrueck, Dachau i Sachsenhausen.

Rozstrzygnięcie I etapu Programu "Infrastruktura Domów Kultury"

179546498_2963606323961190_5322952071211

30 kwietnia 2021 r. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozstrzygnął I etap Programu Infrastruktura Domów Kultury.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

177277780_2957165171271972_4265211012358

21 kwietnia 2021 r. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił ważną decyzję dla naszego regionu.

Wizyta w Katolickiej Szkole Montessori w Krakowie

175990220_2955800838075072_4943014080224

Z przedstawicielami Katolickiej Szkoły Podstawowej i Liceum Montessori wraz

z Panem Piotrem Gorajem – Przewodniczącym Rady Powiatu w Krakowie rozmawialiśmy na temat pilnej potrzeby wyremontowania sali gimnastycznej

z zapleczem.

11. rocznica katastrofy smoleńskiej

171744234_2948281125493710_1694834788794

10 kwietnia 2021 r. przypadła 11. rocznica katastrofy smoleńskiej

Wyniki II konkursu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

yytu.png

31 marca 2021 r. Premier Mateusz Morawiecki podpisał ważną decyzję o przeznaczeniu 6 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Miasta i Gminy Skała.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

166553016_2938788303109659_3730863665712

29 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podczas, którego omawiane były ważne tematy.

Wspomnienia o niezłomnych bohaterach

163224102_2931963897125433_8132255791896

W marcu wspominamy niezłomnych bohaterów. Jednym z nich był August Emil Fieldorf.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

158865212_2921407374847752_5701187865423

Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest od ponad stu lat. Święto ustanowiono w czasach, gdy kobiety nie miały pełni praw ekonomicznych i obywatelskich, w czasach walki o godne warunki pracy i płacy oraz prawo do udziału w życiu politycznym.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

156115638_2916914635297026_8833158316286

„Historia już nigdy nie będzie o nich milczeć”.

1 marca 2021 roku odbyły się obchody związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Rozstrzygnięcie I etapu Programu Ochrony Zabytków

154665776_2913422452312911_9030600126216

24 lutego 2021 r. ogłoszono wyniki I etapu Programu Ochrony Zabytków.

Spotkanie z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszania na Rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną w Miechowie 

150631848_2906073883047768_8735185949101

Z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Miechowie rozmawiałam na temat niezbędnej przebudowy istniejącego budynku oświatowego ze zmianą jego funkcji użytkowej na potrzeby Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością i ich Rodzin.

Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju

148764169_2901897830132040_8973814135087

Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który ma wszystkie szczegółowe wskaźniki pozytywne. Znajduje się w gronie 4 państw Unii Europejskiej, w których Komisja Europejska nie zidentyfikowała znaczącego ryzyka niestabilności długu publicznego.

Walka o pozostawienie VIII Wydziału Ksiąg Wieczystych w Skale

146700185_3594003493970943_6199073136782

W związku z planem likwidacji VIII Wydziału Ksiąg Wieczystych w Skale, dnia 4 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości.

32. Pielgrzymka Parlamentarzystów

145982803_2896433450678478_6483717124963

„CHRZEŚCIJAŃSKA KONCEPCJA SUMIENIA” – to temat przewodni tegorocznych rekolekcji dla parlamentarzystów na Jasnej Górze, które odbyły się 2 lutego 2021 roku.

Z powodu obostrzeń związanych z epidemią, w spotkaniu wzięła udział mniejsza niż w ubiegłych latach reprezentacja posłów

i senatorów.

Wizyta w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji

IMG_6766.JPG

25 stycznia 2021 roku na zaproszenie Dyrektora Krzysztofa Grzesika odwiedziłam Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu. .

Uroczyste wręczenie czeków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

140375767_2883864335268723_5723311574691

18 stycznia 2021 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie czeków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Noworoczna wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach

ErhQW2JW8AA1ZyX.jpg

11 stycznia 2021 roku zawitaliśmy

z noworoczną wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Owczarach.

Otwarcie hali sportowej w Jerzmanowicach

2.JPG

14 grudnia 2020 roku otworzyliśmy kolejną inwestycję- halę sportową przy Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach za łączną kwotę prawie 10 mln złotych, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu-

3,5 mln. Nowa hala będzie tętnić życiem i kształtować prawe charaktery,

ale także będzie służyć społeczności lokalnej.

Fundusz Inwestycji Lokalnych

130606666_407862430558292_31243252786831

12 mld  złotych otrzymają gminy i powiaty

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To wielki plan strategiczny

na rewitalizację i modernizację budynków użyteczności publicznej, infrastrukturę

oraz będzie doskonałym dowodem

na współpracę samorządów z rządem na rzecz dobra wspólnego.

Wspólna deklaracja Polski i Węgier

127276760_2838507349804422_3001025103567

Ani Polska ani Węgry nie zaakceptują żadnej propozycji, która zostałaby uznana przez drugie państwo jako nie do przyjęcia. 26 listopada 2020 roku Premierzy przyjęli wspólną deklarację.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej

122165528_2805641226424368_7903740141350

Projekt budżetu na 2021 rok

120609667_2786327708355720_7780989606486

Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu

na 2021 r. Został on przygotowany

z uwzględnieniem sytuacji związanej

z pandemią koronawirusa.

81. rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego

120339983_2782813575373800_1571825324921

27 września 2020 roku uczciliśmy 81. rocznicę Powstania Polskiego Państwa Podziemnego  przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Matejki w Krakowie.

Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Skale

119819744_2774768026178355_7382220730879

18 września 2020 roku wraz z Premierem Rządu Mateuszem Morawieckim braliśmy udział w hołdzie oddanym poległym bohaterom o wolność - w tym Powstańcom Styczniowym.

Otwarcie drogi powiatowej nr 2141K

119598398_2771817023140122_1848983167149

14 września 2020 roku otworzyliśmy drogę powiatową nr 2141K "Przstańsko-Kacice-Słomniki"

VI Miechowskie Dni Jerozolimy

12 i 13 września 2020 roku odbyła się VI edycja Dni Jerozolimy w Miechowie.

119268909_2770761496579008_7206060346905

40-lecie NSZZ "Solidarność"

118599686_2758419627813195_2634926571848

31 sierpnia 2020 roku na Wawelu odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 40-lecia NSZZ "Solidarność". 

Wywiad z Prezydentem w tygodniku „Sieci”

dwnld1192544693.jpg

Z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą rozmawiali Michał Karnowski i Marcin Wikło.